2017. december 24., vasárnap

Misztériumjáték 2017

Misztériumjáték 2017

"… különösen nevezetes és emlékezetre méltó az az ünnepség, melyet halála előtt három esztendővel Greccio (ejtsd: Greccsó) városka határában a mi Urunk, Jézus Krisztus születésnapjának tiszteletére rendezett.
„Meg akarom ugyanis eleveníteni a betlehemi kisded emlékezetét, és tulajdon testi szemeimmel akarom szemlélni gyermeki korlátoltságának kényelmetlenségeit, látni akarom, hogyan helyezkedett a jászolba és hogyan feküdt az ökör és a szamár előtt a szénán”.
Készen állott a jászol, ott volt a széna, odavezették az ökröt és a szamarat. Ünnepelt itt az egyszerűség, vigadozott a szegénység, felmagasztaltatott az alázatosság, és Greccio mintegy új Betlehemmé alakult át.
Az odaérkező emberek újult örömmel örültek a titok megismétlődésének. Mert lám, a kisded Jézus sokak szívében egészen feledésbe merült; most ellenben Isten kegyelméből szolgájának, Szent Ferencnek segítségével megint életre támadt, és kitörölhetetlenül mélyen belevésődött az emberek emlékezetébe."
Részlet Assisi Szent Ferenc életrajzából


"Az ősi jóslat beteljesült,
Miénk a Megváltó,
Övé az ég és övé a föld,
Akit ma hirdet angyal szó!"

Áldott Karácsonyt és Békés, Boldog Újévet kívánunk mindenkinek!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése