2022. április 24., vasárnap

Gitáros mise Húsvét 2. vasárnapján, Isteni irgalmasság vasárnapján

 A püspöki misén elhangzott dalok:A misén készült fotók (forrás):

A zenei szolgálaton részt vett Szőllőszemek tagok közös fotón püspökünkkel, Szabolcs atyával:
(fotók: Déri Viki)

 

2022. április 11., hétfő

2022. április 8., péntek

Keresztút a Szeretethimnusz alapján, gitáros énekekkel, 2022.04.08.

Úr Jézus! Ma este végigjártuk kereszted útját! Mindaz, ami ott és akkor történt, a szeretet erejét és győzelmét hirdeti. Ezt a „mindennél magasztosabb utat”, a szeretetet kell megvalósítanunk nekünk is saját életünkben. Ezért kérjük közbenjárásodat…

Végigjárva a keresztutat, tanúi lehettünk a szeretet valódi mibenlétének. Megfogalmazhattuk saját meglátásainkat és feladatainkat. Mi tehát a teendőnk? A kinyilatkoztatás válasza: „Most megmarad a hit, remény, szeretet. Ez a három. De köztük legnagyobb a szeretet. Törekedjetek a szeretetre!”